יום ראשון, 30 באפריל 2017

לתפארת מדינת ישראל

הולך ומתגלה שהמשטר במדינה סותר את השאיפות האידאלים והיעדים המקוריים של האומה הישראלית ההיסטורית. הביטוי העיקרי לכך הוא המשפט.

בס"ד
ד' באייר, תשע"ז

אחד הקשיים הגדולים בהבנת ערכם של מדינת ישראל ויום העצמאות הוא תוצאה של אי בהירות בהגדרת משמעותם של שלושה מושגים יסודיים בתחום תורת המדינה: מדינה, משטר, ממשלה.

מדינה – מדינה היא המסגרת. המסגרת כשלעצמה בלי קשר לתוכן. הכלי. כלי הביטוי של האומה. הפה שלה. ההגדרה העצמית שלה. המלכות.  

משטר – זהו התוכן. המשטר הוא ביטוי של תודעת האומה, תפיסות היסוד, השקפת העולם והתכנים שמעצבים את חיי האומה. התודעה הזו באה לידי ביטוי בעיקר במשפט המדינה, במבנה המוסדות שלה בחוקים וכל שאר הפרטים המאפיינים את המדינה.


ממשלה – היא שמוציאה את תוכן המשטר אל הפועל.


משטרים יכולים להשתנות ולהתחלף במסגרת מדינה אחת. צרפת לדוגמה, עברה משטרים שונים במאות השנים האחרונות (הרפובליקה החמישית וכדומה) ועדיין נותרה בזהותה.

אפשר להתנגד לממשלה ולמדיניותה, ועדיין להישאר נאמן למדינה ולמשטר. אפשר להתנגד אפילו למשטר, או לפחות לא לדגול בו, ואם זאת ולהישאר נאמן למדינה, בין היתר מתוך הבנה שהוא עתיד להשתנות, ובעיקר מתוך תחושת מחויבות לפעול לשם כך ("עלינו להיות נאמנים למדינה על תנאי שנחולל בה מהפכה", כתב שבתי בן דב).

הציונות בכלל ומדינת ישראל כפי שהוקמה בפרט, מושתתות על תפיסות עולם מערביות – זרות לרוח האומה המקורית – שייבאנו לכאן עם שובנו לארצנו. לכן המשטר במדינה ישראל שלנו עדיין איננו ביטוי אותנטי של התודעה הישראלית ההיסטורית המקורית.

המשבר ששיבת ציון עוברת בדור הזה הוא פרי הפער ביניהן. הולך ומתגלה שהמשטר במדינה סותר את השאיפות האידאלים והיעדים המקוריים של האומה הישראלית ההיסטורית. הביטוי העיקרי לכך הוא המשפט.

מי חושף את הפער הזה? מי מפרק את הבסיס עליו הוקמה המדינה? מי מראה שעל פי התפיסה המערבית המקובלת בעולם אין למדינת ישראל צידוק מוסרי? מי מראה שעל פי התפיסה המערבית לא נוכל להמשיך להתקיים כאן כאומה, שאם חפצי חיים אנו נאלץ לבנות את הווייתנו כאן על בסיס חדש? – ארגוני השמאל הקיצוני.

הם שמפרקים את הבסיס עליו הוקמה המדינה, יוצרים חלל ריק, ומאלצים אותנו לחזור לתודעה הישראלית המקורית. הם מאלצים אותנו לחדש את המסורת הישראלית, ולהפוך אותה מתורת הפרט לתורת המדינה, ודווקא תורה רלוונטית.

אם כן, האם עלינו להצטרף אליהם במלאכת ההרס, שהרי הם מקדמים את הגאולה? חלילה. תפקידם לעורר אותנו להיאבק בהם ובתהליך הפירוק שהם מובילים; הם נועדו לאלץ אותנו ליצור את השלב הבא בתודעת האומה ובתולדות המדינה; למלא את החלל הריק שהם יוצרים. רק משום שהיהדות ההיסטורית מתרשלת במילויי תפקידה – גילוי האמת הפנימית של מדינת ישראל ויצירת הקומה הבאה שלה – יש לארגוני השמאל הקיצוני תפקיד.

וכל התהליך הזה, תהליך קידום הגאולה, מתאפשר ומתקיים בזכות העובדה שיש לנו מדינה, שחזרנו לחיות כציבור, שזהו עיקר איכותם של חיים ישראליים. מדינת ישראל, כשלעצמה, היא גילוי עיקר הנשמה הישראלית שלנו - הציבוריות. ה"יחד" הישראלי.

לתפארת מדינת ישראל – ראשית צמיחת גאולתנו.   

5 תגובות:

 1. אמת ויציב, חי ונורא וקדוש.

  השבמחק
 2. "על פי התפיסה המערבית המקובלת בעולם אין למדינת ישראל צידוק מוסרי" - הכוונה לתפיסה הפוסטמודרנית ששוללת לאומיות?

  השבמחק
 3. המשפט בישראל מבוסס בעיקר על הליברליזם המערבי המודרני. האם אתה טוען שקיים ניגוד עקרוני בין היהדות והליברליזם? אם כן,זאת טעות. הרי הליברליזם (למשל רעיון זכויות האדם) שואב השראה לא מעטה מהיהדות.לנסות להתנער מהערכים האוניברסליים של הליברליזם יהיה מהלך פונדמנטליסטי, שיבטל נדבך חשוב מהמורשת היהודית.

  השבמחק
  תשובות
  1. בכל תפיסה אנושית ישנם ניצוצות מתורת ישראל. זה לא אומר שנכון לקבל אותה כמו שהיא, עם כל עיוותי התפיסות שניזונים מן האמת האלוקית של אותו ניצוץ. זה גם לא אומר שצריך לדחות אותן מכל וכל. עבודת ישראל היא עבודה של בירור. בירור הניצוץ והפרדתו מ"התוספות".

   מחק