יום חמישי, 24 בספטמבר 2015

קליטת הפליטים איננה מוסרית

דברי הרמב"ם לפיהם "אין מקבלין גר תושב אלא בזמן שהיובל נוהג", מבהירים מדוע אל לנו לקבל פליטים מסוריה או מאפריקה. למרות שההתעוררות הראשונית לעשות זאת באה מטבענו הישראלי, הגשמתה תסכן את תחייתנו הלאומית וממילא את הגשמת ייעודנו האוניברסלי – ויצא שכרה בהפסדה. 

בס"ד

לאחינו מהשמאל, שאהבת האדם, ההומניזם, הוא הערך המרכזי בתפיסת עולמם, "היה קשה שלא לחוש צביטה בלב לנוכח הידיעה שגרמניה ואוסטריה קולטות רבבות פליטים מסוריה", בניגוד למדינת ישראל. מבחינתם הדבר "מוזר, מפני שהמסורת היהודית מדברת בבירור על הענקת מחסה וסעד לפליטים.....בהבהרות החוזרות ונשנות ש"גרים הייתם בארץ מצרים", ועל כן מוטלת על עם ישראל חובה נצחית לדאוג לגרים", כמו שכתב אחד מהם.

לא צריך לזלזל בתביעה הזו, למרות שהיא לא תמיד כנה ונטולת אינטרסים או רצון לנגח. יהודי אמנם אמור לחוש כאב על כל סבל של כל אדם, באשר הוא. "אהבת ישראל", כותב הרב קוק, "מחייבת אהבת כל האדם" (אורות, עמ' קמ"ט).

אלא שהניסיון לבסס את התביעה הזו על המושג "גרים", הוא ניסיון כושל. המושג "גרים" בתורת ישראל, מתייחס לשתי קטגוריות בלבד: או "גר צדק" – אדם שקיבל על עצמו את תורת ישראל במלואה; או "גר תושב" – בן נח שבא להתגורר בארץ ישראל תחת ריבונותנו. האחרון הוא גר לעניין תושבות בלבד ומתקבל על ידנו בתנאים מסוימים, ביניהם קבלת שבע מצוות בני נח ודווקא "מפני שציווה הקב"ה בתורה"[1]. כל זר אחר, יהיה פליט או סתם מהגר עבודה, איננו נכלל בקטגוריה של "גר" במלוא משמעותה[2] וממילא כל פסוקי התורה המתייחסים לגר, אינם חלים עליו.

מה שמעניין הוא שהחשש שמניע את המתנגדים לקליטת פליטים, הוא אותו חשש הגורם לשמאל לתבוע את קליטתם – הדאגה לזהות היהודית.

באשר למחווה הסמלית של קליטת מספר מצומצם של פליטים סורים, הרי יצאנו ידי חובתנו בכך שכבר טיפלנו בלמעלה מאלף פצועים מהקרבות בסוריה, מה שמאפשר לנו לדון בעניין הפליטים או מהגרי העבודה באופן עקרוני.

בכל מקרה, אין מסיקים הדרכה מעשית (הלכה למעשה) מפסוקים בתורה – גם לא לפי פרושם המקובל – ולהכרעה המעשית בסוגיה מצטרפים שיקולים נוספים.

בזמן שהיובל נוהג


שיקול אחד כזה, שעדיין לא עלה בדיון בסוגיה, והוא שיקול מרכזי אם כי כנראה לא יחיד, עולה מדברי הגמרא: "רבי שמעון בן אלעזר אומר: "אין גר תושב נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג (מסכת ערכין, דף כ"ט, עמוד א')". כך גם פוסק הרמב"ם: "אין מקבלין גר תושב אלא בזמן שהיובל נוהג" (איסורי ביאה, י"ד, ח').

במקורות לא מובא טעם להגבלה זו. בגמרא היא נלמדת מגזרה שווה מדין עבד עברי, שגם הוא איננו נוהג אלא ביובל. בעבד עברי נאמר "כי טוב לו עמך" ובגר תושב נאמר "בטוב לו, לא תוננו"[3]. בשני המקרים נאמרה המילה "טוב" ומכאן הגזרה השווה.


המושג "כשהיובל נוהג" מדבר על מצב בו עם ישראל כולו(!) נמצא בארץ ישראל, ובנוסף לכך כל שבט מתנחל במקומו הטבעי המיועד לו מקדמת דנא. מדובר אם כן במצב של סיום סופי של הגלות, מצב של חזרת עם ישראל למלוא תקן החיים הישראליים, מצב של גאולה, בריאות יציבות ושלמות לאומית – רוחנית וגשמית. רק במצב זה ראוי לנו לקבל "גר תושב".

 וכך הרמב"ם כותב: "משגלה שבט ראובן ושבט גד וחצי שבט המנשה, בטלו היובלות שנאמר: "וקראתם דרור לכל יושביה", בזמן שכל יושביה עליה, והוא שלא יהיו מעורבבין שבט בשבט אלא כולן יושבים כתקנן...(הלכות שמיטה ויובל, י', ח').

הקולות במחננו הנרתעים מקבלת הפליטים, חשים באינטואיציה שעם ישראל איננו יכול להרשות לעצמו במצבו העכשווי לקבל פליטים. אנחנו אמנם בשלבים של תחיה לאומית, חזרנו לארצנו, אבל עדיין לא חזרנו לעצמנו, לזהותנו ולתרבותנו. עדיין לא הכנו שורשים. אנחנו עדיין מאוימים, לא רק מבחינה ביטחונית ומדינית, אלא גם ובעיקר בגלל בעיות זהות, ערכים ושאלת משמעות קיומנו. כוחות מבפנים עדיין שואפים לראות בנו עם ככל העמים; ערביי יהודה והשומרון, כמו גם הערבים אזרחי ישראל, עדיין אינם מכירים בריבונותנו על ארץ ישראל. גלים של פליטים, ובעיקר מהגרי עבודה מאפריקה, מאיימים להציף אותנו ואף עושים זאת בפועל. עדיין לא "עיכלנו" את העלייה המבורכת מברית המועצות. ועוד, כמובן. על כל הקשיים הללו לא התגברנו עדיין, וכידוע, אין לנו בעיה עם אחרים אלא רק עם עצמנו. איננו חזקים מבוררים ויציבים מספיק בכדי לקבל פליטים.

דומה הדבר לתביעה מאדם שיצא זה עתה מאשפוז – פיזי, וכל שכן נפשי – או השתחרר זה עתה מתקופת מאסר ארוכה. הוא עסוק כל כולו בשיקום היציבות האישית והנפשית שלו, בבניה מחדש של מערכת היחסים המשפחתית – עם אשתו וילדיו, והחברתית – עם משפחתו הרחבה וסביבתו הקרובה. האם נכון יהיה לתבוע מאדם כזה להכניס אדם נזקק, חסר כל, לביתו. האם יהיה מוסרי לתבוע זאת ממנו.

אמת היא שבמצב של יציבות, חומרית נפשית ומוסרית, היינו מצפים מאדם לשקול הכנסת נזקקים לביתו, אבל אם אותו משתחרר-זה-עתה מאשפוז היה שואל את הדרכת רבו, סביר ביותר שהרב היה עונה לו כך: קודם כל תייצב את מצבך ורק לאחר מכן תעזור לנזקקים. בינתיים ימצאו להם אחרים שיעזרו להם.

נראה שזהו הטעם, או אחד הטעמים, לכך שתורת ישראל מדריכה אותנו שלא לקבל גר תושב, אלא אחרי שייצבנו את מצבנו הלאומי לחלוטין – בזמן שהיובל נוהג. נכון לעכשיו, בשלב זה של תחייתנו הלאומית, עדיין לא חזרנו למלוא גבולות ארצנו, ובעיקר עדיין לא חזרנו לעצמנו, לזהותנו ולתרבותנו. זה עתה השתחררנו מאשפוז ארוך, מגלות קשה, ועדיין אנחנו עסוקים בברורים, בקשיים, בשאלות על מהותנו על ייעודנו ועל משמעות חיינו. כל עוד לא שחררנו את ארצנו, יישבנו אותה והשלטנו את ריבונותנו עליה באופן שאיננו ניתן לערעור, אנחנו עדיין פגיעים ולא יציבים. קליטת זרים במצב כזה עלולה לסכן את ניסיוננו להיאחז בארצנו, פיזית רוחנית ומוסרית.

ואהבת את הגר


יותר מכך. לימוד הגזרה השווה שהוא מהמילה "טוב", מלמד על החובה לקבל את הגר לא רק במובן הטכני, הפיזי, אלא גם להתייחס אליו בצורה חיובית, חמה, מקבלת, אמפטית ואוהדת, צורה שתעזור לו להתגבר על מחסום הזרות – "ואהבת את הגר"(דברים, י', י"ט). למרות שגזירה שווה היא הלכה למשה מסיני, ואיננה תלויה בטעם, בכל זאת אי אפשר שלא להקשיב ולשמוע מה דורשת מאתנו התורה: "עמך ישב, בקרבך, במקום אשר יבחר, בטוב לו, לא תוננו (דברים, כ"ג, י"ז)". זוהי משמעות נוספת של התנאי של "בזמן שהיובל נוהג": אנחנו אמורים לקבל את הגר בחיבוק גדול ואמיתי. האם יתכן שאותו מאושפז מן המשל, או עם ישראל בארצו כל עוד הוא עסוק בברור הפנימי של זהותו וייצוב מצבו הרוחני והגשמי, יוכל באמת לקבל את הגרים כראוי.

עינינו הרואות שבזמננו אנו איננו נמצאים עדיין במצב הרוחני-מוסרי שיביא אותנו להתייחס כראוי וכמתבקש לערבים שיושבים בארצנו (במידה שאינם עוינים אותנו ומקבלים את ריבונותנו). ממילא איננו מסוגלים לעורר בהם יראת כבוד אלינו, וממילא הם גם לא נכונים לקבל בכנות את אדנותנו וריבונותנו על הארץ[4]. בכדי שהגר יוכל לדעת את מקומו בחברה הישראלית, היא חייבת, כתנאי מוקדם, לחזור לעצמה, לזהותה, לתרבותה. עד אז, לא נוכל אנו להתייחס אליו כראוי וכפועל יוצא מכך – גם הוא לא אלינו[5]. לכן, מוטב שבינתיים לא נקבל גר תושב[6] שכן הימצאותו ביננו רק תביא למתחים מיותרים. אחרי שנייצב את מצבנו החומרי, מדיני, ביטחוני בארץ, מה שמחייב כתנאי מוקדם את ייצוב מצבנו הערכי-מוסרי-רוחני, רק אז נוכל לקבל גר תושב באופן החיובי המתאים, ומבלי שהוא יסכן אותנו.

אסור לקחת סיכונים


כל זה, כמובן, מדובר על "גר תושב". הפליטים מסוריה, או מהגרי עבודה מאפריקה, אינם אפילו בגדר "גר תושב". מבחינה תורנית הם "סתם" זרים. הם אינם באים אלינו על מנת לשהות בצלנו במובן הערכי-מוסרי, אלא רק כמקלט מדיני או כלכלי[7]. עדיין לא חזרנו לעצמנו, וממילא איננו מהווים כוח-מושך-מוסרי. ממילא גם אין אנו מעוררים את יראת הכבוד שהיא תנאי לאפשרות שזרים יקבלו בשמחה בכנות וברצון את ריבונותנו ואדנותנו, שהם עצמם תנאי להשתלבותם במקומם הראוי והתקין בחברה הישראלית.

במצבנו הנוכחי, פליטים כאלה רק יוסיפו צרות, לעצמם ולנו, יגבירו מתיחויות וקשיים, ויפריעו לנו בבניין התחיה הלאומית.

בניגוד לנח, שביקש לתקן את האנושות על בסיס אינדיבידואלי, אברהם אבינו יצא לפרויקט תיקון האנושות על בסיס לאומי. הוא הציב לנו ייעוד של עם סגולה – ואף הביא להטבעת סגולה זו בעצמיותנו – בכדי שניצור חברה אנושית מתוקנת שתקרין על האנושות כולה, קודם כל ובעיקר בהשפעה סגולית, כדוגמא וכמופת, ורק מתוך כך גם בהשפעה ישירה, פרטנית, אינדיבידואלית.

כל עוד אין היובל נוהג, אסור לנו לקחת סיכונים. אם קליטת זרים עלולה לסבך את התחייה הלאומית ולאיים על הגשמת החזון של עם סגולה, עדיף שנמתין עמה עד להבראתנו הגמורה מנזקי הגלות הארוכה. בינתיים ידאגו עמים אחרים לעזרה לנרדפים בדרכם שלהם. אנחנו בינתיים אמורים לבנות את עצמנו, לא לשם האגואיזם הלאומי, אלא על מנת שנוכל למלא כעם את ייעודנו האוניברסלי בתיקון האדם. אם בגלל העזרה שנושיט היום לזרים לא נוכל להגשים את ייעודנו, יצא שכרה בהפסדה, ובהפסדה של האנושות כולה. כשנבריא, כשנחזור לעצמנו ונעמד על רגלינו ועל זהותו ותרבותנו, כשנגשים את ייעודנו, נוכל לתרום לעולם תיקון שלם ולא רק תיקון מזדמן.

אכן, בינתיים לא נעזור לפליטים, ובכך אולי נחטא לאהבת האדם שבנו אבל יהיה זה על דרך "אמרה תורה חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה" וכן "וחי בהם ולא שימות בהם".  

אם כן, למרות שהתביעה הראשונית לעזור לפליטים נובעת ממוטיבציה ערכית-מוסרית ישראלית ראשונית וחיובית, מתברר – לפחות מצד השיקול האמור שבו התמקדנו – שהוצאתה אל הפועל במצבנו הלאומי הנוכחי תהיה בלתי מוסרית בעליל.

     


[1] "כל המקבל שבע מצוות, ונזהר לעשותן – הרי זה מחסידי אומות העולם, ויש לו חלק לעולם הבא:  והוא שיקבל אותן ויעשה אותן, מפני שציווה בהן הקדוש ברוך הוא בתורה, והודיענו על ידי משה רבנו, שבני נוח מקודם נצטוו בהן.  אבל אם עשאן מפני הכרע הדעת – אין זה גר תושב, ואינו מחסידי אומות העולם אלא מחכמיהם (רמב"ם, הלכות מלכים ומלחמותיהם, פרק ח', הלכה י"ד) ". 

[2] הפסוק שהובא למעלה, "כי גרים הייתם בארץ מצרים" (שמות, כ"ג, ט'), אינו מלמד שעלינו לקבל זרים, אלא מנמק שמכיוון שהיינו זרים ומבינים את סבלו של הזר מניסיוננו, עלינו להיזהר בגר צדק או בגר תושב (וראו כיצד מתרגם אונקלוס את המילה גר שבפסוק בשתי צורות שונות).

[3] פשט הפסוק עוסק בעבד בורח מחו"ל, והגמרא לומדת שהעבד ברח מאדוניו על מנת להפסיק לעבוד ע"ז, ודינו גר תושב. ראו גם תורה תמימה על הפסוק.

[4] בטענה שרק כשנחזור לעצמנו ולתרבות הערכית-מוסרית שלנו, יוכלו הערבים היושבים בארץ להעריך ולכבד אותנו ומתוך כך לקבל את ריבונותנו, מה שיאפשר שלום או לפחות יציבות, עסקתי במאמר "ההומניזם האמוני", כאן בבלוג, (אפריל, 2015),  http://blog.emuni.co.il/2015/04/blog-post_26.html

[5] להבדיל אלף אלפי הבדלות, גם בסוגיית גיור העולים מברית המועצות עולה הטענה הזו: כל עוד אין ערך מוסף בזהות היהודית הדתית, והיא איננה מהווה כוח משיכה אותנטי, קשה לצפות מהם לחפוץ בגיור כהלכה.

[6] באשר להצעה להחיל את ריבונותנו ביהודה והשומרון תוך מתן מעמד של "כעין גר תושב" לתושביהן הערבים, או "תושב קבע" במושגים המודרניים, המקרה שונה מעט: איננו "מקבלים" אותם. הם כבר כאן.

[7] הם גם אינם באים כפרטים, אינדיבידואלים, כ"גר תושב", אלא כמסה ושטפון של מאות אלפים אם לא מיליונים.

יום חמישי, 17 בספטמבר 2015

עידן התשובה

החזרה לארץ היתה רק השלב הראשון בתשובה הלאומית. עתה מתחיל השלב השני – החזרה לעצמנו, לזהותנו ולתרבותנו, והיא היא מהותו של תהליך התשובה בדורנו. חשיבותה של תרבות הבית השלישי איננה רק לעם ישראל; העולם כולה מצפה לה כבר אלפיים שנה.


בס"ד
ד' בתשרי, תשע"ו

לפני למעלה משלושים שנה, למדתי תקופה קצרה בישיבה לחוזרים בתשובה בשכונת מאה שערים. האווירה היתה יוצאת דופן: התלהבות, חיוניות, אמונה גדולה, חבורה נפלאה. מידי פעם נכנס לישיבה יהודי חרדי תושב השכונה. שמו היה לייבלה וויספיש. וויספיש היה חרדי יוצא דופן. הוא נודע כמעריץ של ניטשה, וככזה היה מופיע ומרצה גם בכינוסים פילוסופיים אקדמיים. וויספיש היה נכנס לישיבה ומתבונן בתופעה במבט יהודי חכם. יום אחד הוא גילה לנו את סוד התעניינותו: "כשהיהודים ממאה שערים רואים אתכם", אמר, "הם אומרים לעצמם: 'אולי בכל זאת יש אלוהים'".
במובן מסויים באמירה הזו טמונה משמעותו של תהליך החזרה בתשובה בדורנו.

עציץ, לא עץ


אי אפשר לעמוד על משמעות התשובה בדורנו בלי פרספקטיבה רחבה של 150 שנה אחורה ו-150שנה קדימה. החזרה לארץ לא היתה אפשרית ללא מרד טוטאלי ביהדות המסורתית על כל מאפייניה. המרד הציוני הזה אפשר את החופש ליזום את שיבת ציון המודרנית, אבל מחירו היה כבד. הניתוק מהמקורות – ובאופן דיאלקטי גם ממקורות המרד עצמו – הותיר אותו קצר נשימה. הציונות החילונית יצאה לדרכה, כמכונית מתחנת דלק, שלכשנגמרת האנרגיה במכליה היא נותרת תקועה. התברר שהעץ שהיא נטעה נטוע בעציץ, לא באדמה. ליהדות המסורתית היו תכנים, אך לא כלים להוצאתם לפועל. הציונות יצרה כלים, אבל התכנים שלה – סוציאליזם, התיישבות, עבודה עברית וכדומה – התבררו כטרנד חולף. הציונות ידעה לבנות מדינה אך לא להקנות לה תוכן ומשמעות ברי קיימה לדורות. נותר חלל ריק.

איחוי הקרע


רבי נחמן מדבר רבות על תשובה על התשובה. חזרה בתשובה על החזרה בתשובה. לכשמשלים אדם מהלך של תשובה ומביט אחורה, הוא רואה את חוסר השלמות שאפיין אותה ומתקנו.
הציונות והשיבה לארץ היו אם (א' צרויה) כל החזרות בתשובה בהיסטוריה היהודית. החזרה לארץ ישראל, בפועל, בגשמיות, עם כיפה או בלעדיה, היא חזרה בתשובה במובן הכי מדויק של המושג. תהליך החזרה ליהדות של דורנו הוא התשובה על התשובה. במובן זה הוא תנאי להמשכיותה של שיבת ציון המודרנית. אם לא נאחה את הקרע מהיהדות ההיסטורית, לא נוכל להמשיך. החזרה בתשובה בימינו היא מילוי החלל הריק הרוחני-תרבותי-זהותי שהותיר המרד הציוני ביהדות הגולה.

חזרה קדימה


אבל לעולם אי אפשר לחזור אחורה. כל חזרה, ובוודאי חזרה בתשובה, היא תמיד חזרה קדימה. אסור לתפוס את תהליך התשובה בדורנו בצורה מצומצמת. עם ישראל לא הולך להיות חרדי ואפילו לא דתי לאומי. הקרע מן המסורת לא היה לריק. הטיפוס הישראלי שנוצר, חמוש היום לא רק בכל התיקונים החשובים שתיקנה הציונות – ובראשם ההכרה בחובה האנושית לקבל אחריות על ההיסטוריה ולפעול בה בכלים ממשיים – אלא גם בכל הטוב (אמנם גם הרע) של התרבות האוניברסאלית. בעל התשובה האידיאלי – ולא חשוב שאין רבים כאלה, אנו עוסקים כאן במהות התהליך – לא מותיר את כל אלה מאחור. הוא מביא איתו לעולמו החדש את כל הטוב הזה – אמנם מתוך בירור – ומעגן אותו על בסיס היהדות. אבל העיקר הוא שהוא מביא עימו חוויה דתית אותנטית; אמונה מחודשת, כנה, חיה ורעננה. הוא בעצם מציל לא רק את הציונות מהחלל הריק שלה, אלא גם את היהדות הגלותית – והיהדות של דורנו, גם הדתית לאומית, היא עדיין יהדות גלותית – מהניוון שלה.
חשוב להבין את תהליך התשובה בדורנו בהיקפו הרחב. לא מדובר רק על הלומדים ב"אור שמח" או "מכון מאיר". אדרבא, מדובר על כל אלה המגדירים עצמם כמתקרבים, ככיפה שקופה, כמסורתיים, כאלה המאמצים להם את ארון הספרים היהודי בלי מצוות וכדומה. זהו חלק אינטגרלי ממהלך התשובה.
כאן נמצא הבסיס למהפכה תרבותית ישראלית שעומדת ליצור כאן תרבות יהודית אותנטית חיה ותוססת. בבסיסה לא תעמוד – במושגי הרב קוק – האידיאה הדתית, אלא האידיאה האלוקית. לתרבות הזו – שאת חבלי הריונה הראשונים ניתן לראות בתהליך התשובה במובנה הרחב בדורנו – ניתן לקרוא: תרבות הבית השלישי.

בלי תנאים מוקדמים


את מאפייניה של תרבות הבית השלישי אי אפשר – ואסור – להגדיר מראש. ניתן להגדיר רק את הכיוון, האוריינטציה. זו תהיה תרבות המיוסדת על התרבות הישראלית המקורית, אבל היא חייבת לצמוח באופן אותנטי חופשי ומשוחרר מתוך לבטי המציאות. מתוך הסלט הגדול של כל המרכיבים השונים – היהדות האורתודוקסית (וגם פה ושם אלמנטים ספורים מהרפורמית ומהקונסרבטיבית), הציונות, החילוניות, היהדות המזרחית, המדע, תרבות המערב, הנאורות, ועוד ועוד – תצמח לנו, תרבות יהודית חדשה שתמלא את החלל הריק שהותירה הכפירה (שהיתה, אגב, גם היא חיונית, לטיהור האמונה המנוונת). התנאי היחיד לפריחת תהליך כזה הוא שהוא יהיה בלי תנאים מוקדמים. חופשי, פתוח ומשוחרר.
הביטחון שכך יהיה נובע מכמה גורמים: ראשית, האמונה בכל יהודי באשר הוא ובכנותו. האמונה בנכונותו לחפש את האמת, ולאמצה כשהוא מוצאה. ולא מדובר בכך שהוא יאמץ את האמת שלי. הוא אמור לתת את תשובתו שלו באשר לשאלה: מה אומרת היהדות לגביו. שנית, האמונה בתורת ישראל, שמכילה אינסוף מישורים ורבדים שעדיין לא גילינו כלל, ושיכולה להכיל בתוכה את כל מה שנראה לנו כניגודים בלתי אפשריים. והגורם השלישי הוא – ארץ ישראל. העובדה שכל התהליך היצירתי הזה מתחולל על קרקע מוצקה, במסגרת מציאות ממשית, ולא סתם ממשית אלא במציאות האמיתית של עם ישראל, מבטיחה לו את הקשר ההכרחי למציאות, שהוא תנאי הכרחי לכל תהליך בריא.
וכמובן, מעל לכל, אמונה שבורא עולם לא טרטר אותנו סתם לארץ ישראל, רק על מנת לזרוק אותנו חזרה לגלות, והפעם לעולמים.
החזרה לארץ היתה רק השלב הראשון בתשובה הלאומית. עתה מתחיל השלב השני – החזרה לעצמנו, לזהותנו ולתרבותנו, והיא היא מהותו של תהליך התשובה בדורנו. חשיבותה של תרבות הבית השלישי איננה רק לעם ישראל; העולם כולה מצפה לה כבר אלפיים שנה.
אם כן, וויספיש צדק. מהלך התשובה בדורנו עתיד להביא לא רק את עם ישראל אלא את העולם כולו לומר – אכן, יש אלוהים.
    יום שני, 7 בספטמבר 2015

כף הקלע


התהליך ההיסטורי שעוברת גרמניה מרתק מאין כמוהו. היא מוטלת מקיצוניות אחת לשנייה ולא מסוגלת להתאזן. חגיגות קליטת המהגרים-פליטים – רק אתמול עשרת אלפים – נמצאות בעיצומן. גרמניה של אתמול בחרה בקיצוניות אחת – בדיקטטורה נאצית-פשיסטית שרואה לנגד עיניה את ישותו וערכו של הכלל בלבד. היום היא מטולטלת לקיצוניות ההפוכה: אין עם, אין אומה – רק הפרט, האינדיבידואל.

זהו בדיוק עונשם של הרשעים. כשאביגיל מאחלת לדוד להימלט מכל מבקשי נפשו: "וַיָּקָם אָדָם לִרְדָפְךָ וּלְבַקֵּשׁ אֶת נַפְשֶׁךָ וְהָיְתָה נֶפֶשׁ אֲדֹנִי צְרוּרָה בִּצְרוֹר הַחַיִּים אֵת יְהוָה אֱלֹהֶיךָ", היא לא שוכחת להדגיש גם את עונשם של רודפיו: "וְאֵת נֶפֶשׁ אֹיְבֶיךָ יְקַלְּעֶנָּה בְּתוֹךְ כַּף הַקָּלַע".

ברור הרי שהעונש של גלי ההגירה שמביאים על עצמם הגרמנים, נובע מבלבולם הנורא בעקבות מה שעוללו לעולם בכלל ולעם ישראל בפרט בעבר הלא רחוק. "תמוטט רשע רעה" אומר דוד המלך בספר תהילים. הרעה עצמה – היא היא שמביאה את העונש.

השאלה ההיסטורית הגדולה שהעמידה גרמניה היא כיצד זה אומה כה תרבותית הגיעה עד לשיא הרוע המוחלט. התשובה נמצאת בעצם השאלה. דווקא היתרון התרבותי שלה הביא אותה להתיימר להיות עם נבחר, גזע עליון, גזע אדונים. אבל כבת מורשת התרבות הנוצרית, שהיה לה חלק גדול בעיצובה של גרמניה, ידעה גם גרמניה שישנו כבר "עם נבחר". השנאה העזה ליהדות, הייתה, בין היתר, הכרה פנימית, לא לגמרי מודעת, ביתרונה של היהדות ובבחירתו של ישראל. וקנאה נוראה.

הגרמנים, שהתיימרו לרשת את הבכורה, חשו הכרח היסטורי להשמיד את הבכור האמתי. להעלים ראיות. ממש כמו שהנצרות, שהתיימרה להחליף את ישראל, ביקשה גם היא להעלימו, אם כי לא באותה מסקניות טוטאלית, המאפיינת את האופי הגרמני הספציפי.

כן, זהו אותו מאבק בכורה – קראו לו מיתולוגי אם נוח לכם יותר – בין יעקב לעשו. עשו מעולם לא השלים עם גורלו.

אחרי שאירופה הנוצרית התיימרה להעמיד במקומו של ישראל את "ישראל החדש", הנוצרי, והעמידה את הקריקטורה של האידיאה הדתית בישראל, בדמות הדת הנוצרית, באה גרמניה והעמידה קריקטורה אחרת, כואבת הרבה יותר, קריקטורה של הלאומיות הישראלית – בדמות הלאומיות הגרמנית.

עכשיו הם לוקחים את היסוד המרכזי השלישי של היהדות – האדם. ושוב, מנתקים גם אותו מן המכלול הישראלי ההרמוני והמאוזן, ובמקום ההומניזם הישראלי המקורי, של קבלת עול מלכות שמיים כפסגתה שלמותה ותכליתה של התודעה האנושית, במקום ההומניזם הישראלי של "אתם קרואים אדם", ושל "ישראל אשר בך אתפאר", חורטת אירופה בכלל וגרמניה בפרט קריקטורה חדשה על דיגלה – אהבת האדם.

"אהבת האדם" שפתאום מגלה גרמניה היא מעושה, מביכה ופתטית והיא סופה בכל מובן שהוא – תרבותי, כלכלי, מדיני ועוד. ואכן, הגיע זמן החשבון. וריבונו של עולם איננו פועל (רק) מחוץ להיסטוריה. הוא גם המשמעות המוסרית הפנימית שלה. וכשמתגלה שהרשע נענש בפשעו, ושהוא הוא שמביא על עצמו את העונש הזה במו ידיו – אות הוא שצדק אלוקי מנהל את ההיסטוריה.

אלה בינינו שמביטים בקנאה בימים האחרונים ב"מגדלור הגרמני" של אור לגויים, ויש כאלה לצערנו, נסחפים גם הם לבלבול העולמי התורן. חבל. אור לגויים אמתי ישנו רק במקור אחד. הוא אמנם קצת מאובק אבל אין לו תחליף. אבל למי שהתרגל לחפש את האוצר רק בשדות זרים קשה לראות שהוא יושב עליו.   

גם יעקב עדיין לא משלים עם גורלו.
       

  

יום שישי, 4 בספטמבר 2015

קריסת הדמוקרטיות

הדמוקרטיות המערביות האירופאיות הולכות ומתנוונות מבפנים כבר עשרות שנים. גל המהגרים האחרון רק חושף את ערוותן. הבעיה של אירופה איננה בחוסר אמצעים להתגונן מולו; יש לה מהם די והותר. הבעיה שלה היא מחסור עמוק באידאות, ערכים ומוסר בריא. אירופה איננה מסוגלת להתגונן מול גל המהגרים הזה משום שהאידאות הדמוקרטיות שלה הגיעו אד-אבסורדום. הפונדמנטליזם הדמוקרטי שלה כובל את ידיה ואיננו נותן לה שום סיכוי להישרד.


בס"ד
כ"א באלול, תשע"ה

מאז קריסת האימפריה הסובייטית לא ראינו מחזה מרהיב שכזה. שלב אחרי שלב קורסות מדינות הדמוקרטיה המערבית לתוך עצמן. אז זה לקח שנה-שנתיים, עכשיו קורסות המדינות הדמוקרטיות המערביות בתהליך ארוך יותר, עשור או שניים, אבל הכתובת כבר כתובה על הקיר.

המשטר הסובייטי לא קרס מסיבות חיצוניות, הייתה זו חשיפה של חולשותיה ומגרעותיה של שיטת המשטר. הריקבון הפנימי שלט שם עשרות שנים, אבל הקריסה באה במפתיע. גם הדמוקרטיות המערביות הולכות ומתנוונות מבפנים כבר עשרות שנים. גל המהגרים האחרון החושף את ערוותן איננו הסיבה – הוא הסימפטום. כמו תמיד – וזה הדבר שהתכוונו לו אבותינו במאמרם לנבוכדנצר "מקדש שרוף שרפת" – הנפילה באה מריקבון פנימי, והסיבה החיצונית איננה אלא "מכה בפטיש", דחיפה קלה, המתת חסד.

לברית המעוצות הסובייטית הייתה עוצמה אדירה; בעיקר צבאית ומדינית. אף אחד לא העלה אז בדעתו שימיה הספורים. במחצית הראשונה של המאה העשרים כמעט כל אינטלקטואל אירופי מערבי שהחזיק מעצמו היה קומוניסט. הקומוניזם היה "הפוליטיקלי קורקט" של העידן ההוא וכל חובשי הברט בבתי הקפה של פריז, לונדון וברלין, נישבו בקיסמו האינטלקטואלי.

כך גם היום באשר לדמוקרטיה המערבית, דמוקרטיה במובן הרחב, שכולל בין היתר את הלך הרוח ההומניסטי, האינדיבידואליסטי, הליברלי, את שיח זכויות האדם, את הפמיניזם, ושאר כל אביזריה. גם היום כל פסבדו-אינטלקטואל שמחזיק מעצמו, המתהדר בברט, בכיפה מתאימה, או סתם במשקפיים עגולות, מקפיד למחוא כפיים לעגל הזהב הזה. לכן קשה להאמין שהתרבות המערבית הזו, לפחות באירופה, קורסת לנגד עינינו. אבל זה בדיוק משמעותו של גל המהגרים הכובש את אירופה.

הבעיה של מדינות אירופה איננה בחוסר אמצעים להתגונן מולו; יש לה מהם די והותר. הבעיה שלהן היא מחסור עמוק באידאות, ערכים ומוסר בריא. אירופה איננה מסוגלת להתגונן מול גל המהגרים הזה משום שהאידאות הדמוקרטיות שלה הגיעו אד-אבסורדום. הן כובלות את ידיה ואינן נותנות לה שום סיכוי להתמודדות. הקריסה, כאמור, היא תמיד פרי התמוטטות פנימית.

הדמוקרטיה, במובנה הרחב כאמור, איננה שחורה משחור. היא דווקא מכילים הרבה מאד אלמנטים אידאיים חשובים ערכיים וחיוניים. שום חברה אנושית לא תוכל להתקיים בעתיד אם לא תדע לעכל אותם ולשלב אותם בתרבותה. הבעיה של הדמוקרטיה המערבית היא הטוטאליות שלה. הבעיה היא הפונדמנטליזם הדמוקרטי, הפרשנות הדקדקנית, המקפידה להסיק את מסקנות השיטה עד אבסורדום, מבלי להתחשב בשיקולים אחרים. החד צדדיות הזו, שלא מותירה מקום לאידאות נוספות חשובות וחיוניות – כמו הלאומיות והדתיות למשל – היא הריקבון שהשתלט על הדמוקרטיה המערבית שגזר את דינה לחלוף מן העולם, לפחות כשיטה העומדת כשלעצמה.

דוגמא מובהקת לנגע זה היא מדיניותו של הבג"ץ הישראלי. הוא דמוקרטי לעילא; יותר מידי. במסגרת הדמוקרטיות הפונדמנטליסטית שלו הוא הקפיד לקשור את ידיו של צה"ל ולא לאפשר לו להיאבק בטרור הערבי. ושוב, בסוגיית המסתננים מאפריקה הוא מנסה לכפות את ערכיו – הדמוקרטיים אמנם – בלי להביא בחשבון גם שיקולים אחרים של זהות לאומית, צרכים ביטחוניים וכדומה. הבעיה איננה בערכים הדמוקרטיים כשלעצם; הבעיה היא בחוסר היכולת לתחום אותם ולשלבם בערכים אחרים.

דוגמה אחרת היא מדיניותו הפוסט-מודרניסטית של אובמה. הוא אפשר את נפילתם של משטרים יציבים, בשם הצורך בבחירות דמוקרטיות, לפחות פורמלית, בידיעה ברורה או לפחות בנכונות לקחת סיכון גדול, שהבחירות הללו לא תעלנה משטרים דמוקרטיים אלא משטרים אסלמיים קיצוניים שיסכנו את העולם הדמוקרטי עצמו. זו בדיוק הכוונה לפונדמנטליזם דמוקרטי. דמוקרטיה – ויהי מה.

הדמוקרטיה כשלעצמה איננה מוסרית


אבל אצלנו, בניגוד לאירופה, עדיין קיים יסוד יהודי לאומי חזק איתן ותוסס. הרוב היהודי במדינה, שזהותו היהודית חשובה לו, לא פחות מאשר הדמוקרטיה, איננו עומד להיכנע לה. הוא מחפש את האיזון בין שלושת המרכיבים העיקריים של כל חברה אנושית: "הקודש, האומה, האנושיות – אלה הם שלשת התביעות העיקריות, שהחיים כולם, שלנו ושל כל אדם, באיזה צורה שהיא, מורכבים מהם (הרב קוק, אורות, עמ' ע')". גם אצלנו, כמו במערב, מנסים הכוחות "הנאורים" להשליט פונדמנטליזם דמוקרטי, אבל בזכות מסורת ישראל, שבקרב רוב הציבור היהודי היא עדיין מוקד הזהות האישי והלאומי העיקרי, מסורת שמזינה גם את הזהות הלאומית שלנו, דינם של כוחות התבוללות הללו נחרץ.   

באירופה, לעומת זאת, הדת שקעה, כמו גם הלאומיות (שאת שניהן, אגב, היא "גנבה" מהיהדות, ולכן שתיהן לבשו בה צורה של קריקטורה, שהזיקה לה לא פחות מאשר הועילה). המרכיב האנושי, האדם, הוא בלבד נותר ער ותוסס. וכשמרכיב זה איבד את איזונו ויצא מהפרופורציות, בגלל אובדן השניים האחרים – מצאה עצמה אירופה נטולה יכולת מוסרית להתמודד על חייה.

הדמוקרטיה כשלעצמה, כמרכיב יחידי, אם כן – איננה מוסרית. היא איננה מאפשרת חיים לאורך זמן. תרבות שהופכת אותה לחזות הכול, דמוקרטיה ללא גבולות וגדרים תוחמים, דמוקרטיה טוטלית – גוזרת על עצמה מיתה. ערכים שאינם ערכי חיים, שאינם מאפשרים את פריחת החיים לדבקים בהם – אינם ערכים מוסריים.

יצוא גדרות


השבוע התבשרנו שמדינות אירופאיות אחדות יצרו קשר עם חברות ביטחוניות ישראליות על מנת שתספקנה להן גדרות-גבול מאותו סוג שישראל נאלצה להתמחות בהן בעשורים האחרונים. אכן, הדמוקרטיה המערבית זקוקה לגדרות ולגבולות והיא תוכל למצוא אותן בישראל. לא מקרה הוא שמדינת ישראל התמחתה בפרישת גדרות. התביעה הפנימית הישראלית להגדרה עצמית, לזהות ישראלית, לאומית ומסורתית, היא שיצרה את הצורך להיאבק בניסיונות למסמס זהות לאומית זו, באמצעות פלישות מסוגים שונים לתחומה. הגדרות הישראליות איננן רק פיתוח טכני. הן צורת חיים, תביעה פנימית לשמירת איזונים וזהות, שאפילו עוצמתם של הכוחות הפוסט-ציוניים בישראל לא יכלה לה.

הסיכוי האחרון של אירופה הוא להדבק בהשראה הישראלית (כמובן, במובן המקורי של המושג). אחת הסיבות למתקפה הבינלאומית של השמאל העולמי על ישראל היא בדיוק מהסיבה הזו. בישראל הלאומיות והמסורתיות עדיין חיות קיימות בועטות ותוססות – למגינת ליבם של כל שוחרי הפוסט מודרנה בעולם. החיוניות הישראלית הזו, המסוגלת לשמר את האיזון בין שלשת המרכיבים הללו "הקודש, האומה והאדם (הרב קוק, שם)", היא היא ההשראה האידאית-ערכית-מוסרית שאירופה זקוקה לה כל כך בימים אלה. סביר להניח שיהיו כוחות פוליטיים באירופה שיזהו את היתרון הערכי האיכותי הזה וינסו לקבל ממנו השראה.

האם תודה אירופה בטעויותיה ותבחר בחיים, מה שיחייב אותה לשנות באופן יסודי את השקפתה על ישראל? ימים יגידו. הרי גם אנו עצמנו עדיין לא בדיוק מגדלור מוסרי של חיים ישראליים מלאים, כפי שאנחנו חייבים להיות, ולכן – עתידיים להיות. גם אנו נמצאים בעיצומו של מאבק איתנים פנימי על זהותנו, מאבק שעדיין לא הושלם למרות שסופו ברור. מי יודע, אפשר שהצורך הדחוף של אירופה במערכת אידאית-ערכית-מוסרית איתנה יותר, יקרין גם עלינו, לפחות בהשלמת הבירור החיוני הזה.

ברוך שנתן תורה לישראל, שאם לא כן – היינו גם אנו בנופלים.