יום שני, 26 בינואר 2015

"יציאת ערב" והקצנת האיסלם


האם יתכן שההתפרצות הרצחנית של האיסלם הרדיקלי קשורה ל"יציאת ערב" – גירושם או עלייתם לישראל של יהודי ארצות האיסלם? האם היא תוצאה של אובדן ההשראה הממתנת של דתיות בריאה ונאורה שהשפיעו עליו הקהילות היהודיות המפוארות ששכנו בארצותיו בעבר? בס"ד                                                                                               
ה בשבט, תשע"ה (25.1.15)


עלייתו של האיסלם הרדיקלי, על כל מראות הרצח התוהו וההרס שהוא זורע סביבו, היא תופעה מפליאה שהעולם עומד נוכחה משתאה ואיננו מצליח להבין את משמעותה. ההשתוממות רבה אף יותר לאור העובדה שבעבר, עם הופעתו, היה האיסלם נאור ומיטיב, ותרם תרומות חשובות להתפתחות התרבות האנושית.

אפשר שהמפתח להבנת הסוגיה נמצאה דווקא בתהליכים שעוברים על אירופה. לא סוד הוא שכמה וכמה הוגים מערביים כתבו בשנים האחרונות על הקשר שבין שקיעתה של אירופה לבין היעלמותם של היהודים מקרבה, הן כתוצאה של השואה והן בעקבות עלייתם לישראל ("יציאת אירופה"). הוגה דעות אחד ביכה את השטות ההיסטורית של אירופה שמחד השמידה את יהודיה, שתרמו תרומה שלא תסולא בפז להתפתחותה, ושמאידך הזמינה ופתחה את שעריה למוסלמים, שנזקם ברור היום לכל, לתפוס את מקומם. הוגה אחר מצא את המשותף לכל המדינות האירופיות שסובלות בשנים האחרונות ממשבר כלכלי ופיננסי חריף – פורטוגל, אירלנד, יון וספרד (פיג'ס, בראשי תיבות לועזיים, כדבריו): בכולן אין ליהודים חלק בניהול הכלכלה. יש שרואים תיאום מרתק בין תהליכי עלייתן ונפילתן של אימפריות – פורטוגל, ספרד, הולנד וארה"ב, לדוגמה – לבין תהליכי נדדתם, התיישבותם וגירושם או הסתלקותם, של היהודים מארצות אלה.

האם יתכן שההתפרצות הרצחנית של האיסלם הרדיקלי קשורה ל"יציאת ערב" – גירושם או עלייתם לישראל של יהודי ארצות האיסלם?

את הפסוק "ויצא יעקב מבאר שבע", הפותח את פרשת "ויצא" בספר בראשית, מפרש רש"י כך: "מגיד שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם. שבזמן שהצדיק בעיר, הוא הודה, הוא זיוה, הוא הדרה. יצא משם, פנה הודה, פנה זיוה, פנה הדרה". גם אם בני המקום אינם יכולים להתעלות למדרגה רוחנית גבוהה מצד עצמם, השפעתו של הצדיק בקרבם, בעצם נוכחותו והווייתו, מקרינה עליהם ממאור חייו והם זוכים להתעלות מוסרית המביאה ברכה לעולמם; עזיבתו מביאה לחורבנם.

האיסלם, ממש כמו הנצרות, הוא חיקוי רוחני-מוסרי מסולף של היהדות. שתיהן, כידוע, איננן מכחישות את שורשן ביהדות ואת יומרתן להוות לה תחליף. ניתן להניח, שכל עוד היו קהילות יהודיות מפוארות ומשמעותיות בארצות ערב – בגדד, קהיר, טהרן, איסטנבול, צנעה, לדוגמא – ראו המוסלמים בקרבתם דוגמה מוחשית לאמוניות טהורה, בריאה ונאורה. גם אם האיסלם הכיל אלמנטים שליליים, פועל יוצא הכרחי מהיותו חיקוי מעוות של המקור, אלמנטים אלה לא התפרצו. בזכות הדוגמה של האמוניות היהודית המתוקנת שראה האיסלם לנגד עיניו – במיוחד נוכח העובדה שהיהודים בארצות אלה היו מעורבים בחברה וחלקם גם באליטות המקומיות – הוא הצליח שלא לאבד את איזונו ושווי משקלו. בעקבות "יציאת ערב", גירושם או עלייתם של הקהילות היהודיות העשירות בדעת אלוקים ישראלית בריאה ומפותחת, יציאת הצדיק, יעקב, עם ישראל, מבירותיהם – אבדה להם ההשפעה הישראלית האמונית הממתנת והמאוזנת והשדים יצאו מן הבקבוק.

תודעה דתית-אמונית בריאה, איננה "משחק ילדים"; עם ישראל עובד על פרויקט עיצובה והוצאתה אל הפועל כבר אלפי שנים. כשהיא מתוקנת נאורה, מדויקת וטהורה – וכזו בדיוק היא בעקרון דעת אלוקים הישראלית – היא מביאה ברכה, מאשרת את החיים ומפריחה אותם. כשהיא מעוותת, היא יכולה בקלות להפוך לקללה נוראה. על התוצאה האפשרית של עיוותם וסילופם של האידיאלים האמוניים כותב הרב קוק: כ"שהם מתהפכים לגדרים לוחצים ולצבתים מעיקים....יוולד חום עשני של אש זרה מלאה ממרורות, חימה גדולה וסוערת, קנאה כעסנית לאין גבול, לאין נחת ואין שלום, ובמקומה של האמונה הגדולה, הביטחון השלו, הצפיה המעונגה, יכנס רוח עוועים של חפץ שררה ושלטון, מלא אכזריות ומחוסר בושה, צניעות ויושר, ותגרות תדיריות יתלקחו, ומלחמות דמים יולדו, ורצח ותועבה יזחלו כנחשים ממחבואים....וכטומאת הנידה יטמא כל המתיימר בשם קודש, וחושך יכסה ארץ וערפל לאומים" (אורות, עמ' צ"ב). האם יכול היה מישהו מאתנו לתאר במילים מדויקות יותר את השפלות אליה הגיעה האמונה בתופעה של האיסלם הרדיקלי בדורנו?

ביציאת מצרים, הדגם היסודי והעקרוני, הארכיטיפי, של היציאה מן הגלות, אומרים לנו חז"ל: " כשעלו ישראל ממצרים ....נאמר: 'וינצלו את מצרים'. ואמר ר' אסי – שעשאוה כמצולה שאין בה דגים..." (ילקוט שמעוני, פרשת ויגש). כשיצאו ישראל ממצרים, האימפריה בעלת ההגמוניה האוניברסלית בעת העתיקה, הם חילצו ממנה והעלו עמם את כל אוצרותיה התרבותיים והאינטלקטואלים, והותירו אותה ריקה מתוכן ומשמעות. גרוש ספרד ופורטוגל, הביאה לשקיעתן המידית של אימפריות אלה, ולעלייתה במקביל של האימפריה העותומנית, כמו גם זו ההולנדית, אליהן הגיעו רבים מן המגורשים. "צרפת בלי היהודים לא תהיה אותה מדינה" אמר לאחרונה ראש ממשלתה, מנואל וואלס, שכנראה יודע פרק בהיסטוריה.

בפרקי "ישראל ותחייתו" בספר "אורות" מבאר כידוע הרב קוק שתחיית ישראל בארצו מבשרת את קיצה של הנצרות ואת השארתה "כמצולה שאין בה דגים".

האם חשיפת יסודות ההרס, התוקפנות והרצחנות של האיסלם הרדיקלי היא תוצאה של אובדן ההשראה הממתנת שהשפיעו עליו הקהילות היהודיות ששכנו בארצותיו בעבר?  האם לפריחתו של האיסלם מיד עם הופעתו ההיסטורית ולתרומתו האדירה לאנושות באותה תקופה יש קשר לנוכחותם ולתפקידם של היהודים בארצות האיסלם בעת ההיא? האם האסון שמגלגל בימים אלה האיסלם בעיקר על עצמו, הוא נקמתה של ההיסטוריה על גירושם של היהודים מארצותיו? אנחנו מעלים זאת כאן כהשערה. מומחים לאיסלם וארצות ערב, בתנאי שהם אמונים על יסודות המחשבה הישראלית, ויש כאלה כידוע, יוכלו לבדוק השערה זאת בצורה מקצועית יותר.

אם השערה זו נכונה, האם ניתן להעלות על הדעת שאחרי שישראל יחזור לשורשיו וזהותו המקורית בארץ ישראל, יפתח אפיק חדש להשפעה מבריאה וממתנת של ישראל על האיסלם? האם תימצא בכך דרך להשלמה של האיסלם עם ישראל?

אם כן, להשערה זו השלכות מרחיקות לכת ורבות משמעות – באשר למהות השנאה האסלמית לישראל, באשר לעתיד האיסלם וארצותיו, באשר לעתידנו אנו ועתיד תחייתנו הלאומית בארץ ישראל, באשר לתפקיד האוניברסלי שעוד מחכה לנו בתיקון יישור והעלאה של דעת אלוקים האנושית, ובאשר לתפקיד המרכזי של אור לגויים שעלינו עוד למלא בתולדות האדם.  

5 תגובות:

 1. מעניין ונותן חומר למחשבה כמו תמיד במאמריך מוטי.
  מה שבטוח שגם אם אתה צודק, ובהחלט לדעתי יש צדק בדבריך, הדרך לשקט ולהבנה בין כל כך הרבה בני אדם בעולם עם ''דתותיהם'' שמבלבלים אותם מלהיות פשוט בני אדם ישרים, והתחרות להגיע ראשון לפיתוח כזה או אחר, הריצה אחרי ממון, וההתמכרות לפיתוח כלי נשק הרסניים, נושא הנפט, ואלמנטים רבים אחרים שסוחבים את כולנו ל''התפרצויות'' שלא תמיד אנחנו בכלל יכולים להבין מאיפה הן נחתו עלינו, מלמדים אותי לפחות, שהדרך ל''איש תחת גפנו ותאנתו'' עוד ארוכה מאד.
  ובינתיים מה שנשאר לעשות זה בפרטי, כל אחד עם עצמו וסביבתו חייב לעשות את הכי טוב שהוא או היא או הם, יכולים ויודעים איך.
  ובינתיים המשך שבוע מבורך לך ולקוראי המאמר.

  השבמחק
 2. תגובה זו הוסרה על ידי המחבר.

  השבמחק
 3. הפתרון המעשי היחיד לבעיות המזה"ת בכלל ו מדינת ישראל בפרט.
  תיאור המצב הנוכחי:
  המזה"ת נמצא בתהליך מואץ של שבירת ההגדרות הישנות של "לאומים" ו"מדינות" .
  ההגדרות החדשות מתמקדות בשייכות הדתית והמלחמה העתיקה בין הזרמים הדתיים השונים באזור. בכלל זה כמובן גם מלחמת הלא יהודים במדינה ה"יהודית"- מלחמה שאין לה שום שייכות לוויכוח טריטוריאלי כלשהו וממילא אין פתרון טריטוריאלי.
  למרות המאבק הדתי ואולי אף בעטיו נוצרים באזור בריתות שונות של קבוצות מיעוט שלוחמות מול הרוב (הסוני\ שיעי) המאיים בהשמדת כל המיעוטים האחרים באזור.
  לדוגמא- ברית הדמים עם העדה הדרוזית בישראל (מח"ט גולני לדוגמה בלבד), הידידות עם הכורדים הנוצרים בלבנון וכד'.
  אולם עד היום לא הצליחה ישראל ליצור ברית אסטרטגית עם קבוצות רציניות בסביבתה.
  עד היום לא השכילה ישראל לשכנע את בעלי בריתה במחוייבות מוחלטת לבטחונם ולמעשה ביצעה מס' מהלכים שגרמו להם להרגיש נבגדים (נטישת צד"ל והמשתפי"ם בעזה ואיו"ש).
  זה קרה כיוון שמעולם לא היה נסיון ליצור זהות גורל עם בעלי הברית ותמיד החשבנו אותם כ"טרמפיסטים" מזדמנים המונעים מאינטרס מקומי (כך חשים אפילו הדרוזים בגולן למרות מחויבותם המופגנת לישראל)
  בעיה נוספת הקיימת בישראל הינה הכמות הגדולה של הערבים הסונים שהינם אזרחי ישראל מחד אך נאמנותם נוטה לאוייבי ישראל מאידך, כמובן שגם היישות ה"פלסטינית" בלב הארץ, שנטיותיה להשמדת ישראל ידועות, מערערת את בטחון המדינה בצורה קשה.

  הצעת פתרון לאור המצב הקיים:
  הפתרון הינו יצירת הגדרה\חלוקה חדשה של קיום במזה"ת:
  הדוגלים ב"שוד ורצח" לעומת החפצים ב"שלום וחרות".
  הדרך ליישום ההצעה:
  • פתרון ראשון בגזרת עזה: (נכתב במהלך מלחמת עזה האחרונה)
  המדינה מפיצה בכל דרך את העובדה שהחמאס השתלט על האמצעים של האוכלוסיה האזרחית לצורך מלחמה בישראל במטרה כללית של שוד ורצח של אזרחים שלווים החפצים בשלום עם שכניהם (ישראלים יהודים בדווים דרוזים ונוצרים). במקביל מופץ ברחבי הרצועה כרוז המאשים את הנהגתם הנוכחית בביזתם וניצולם לצורך השגת מטרות שחיתות (הסיבה שהחמאס נבחר היתה אמונת האוכלוסיה שהם לא יהיו מושחתים כמו מנגנון הפת"ח) בכרוז יתפרסמו דרכי יצירת קשר עם גורמים מתאמים בישראל.
  • התיאום יעסוק בדבר הבא:
  גיבוש החלק באוכלוסיה שמוכן להלחם על אמונתו ומחוייבותו ל"שלום וחרות" לכוח לוחם המסוגל להגן על עצמו מפני אותם הדוגלים ב"שוד ורצח". מדינת ישראל תבטיח לכל אזרחי עזה שכל אזור שיצליח לשחרר עצמו (בסיוע אווירי של ישראל ) משליטת החמאס יזכה להגנה ישראלית ובסיום המלחמה יזכו תושביו (לאחר פרוצדורה שתוסבר בהמשך) להמנות על אזרחי ישראל (שהם הקהילה המבוססת של הדוגלים ב"שלום וחרות" באזור) קהילה שלהצעתי שואפת להתרחב ולכלול את כל כוחות ה"אור" במזה"ת כולו!
  שני שינויים חשובים יש בהצעתי מהתפיסה המקובלת: הרצון והנכונות להכיל המוני אזרחים שאינם יהודים וכן שאיפת התפשטות של המדינה בכל רחבי המרחב האזורי.
  כיצד נבטיח את שרידותו של העם היהודי ומניעת ניצול של הפתיחות לקליטת אזרחים עוינים?
  הנחת היסוד שלי הינה שעיקר הכוח המניע את האלימות באזור מגיע מתפיסה קיצונית של האיסלאם המחייב את מאמיניו להשתלטות על העולם ומתיר כל מעשה של רצח ושוד בדרך להשגת המטרה.
  לכן כל מי שירצה להצטרף למדינת ה"שלום" יהיה חייב להוכיח שאינו נגוע ברעל ה"איסלאם הקיצוני" דבר זה יתבצע בצורה הבאה:
  • תנאי סף להצטרפות:
  המצטרף יצהיר שהינו מאמין בכך שאללה בחר ביהודים להיות בניו האהובים שילמדו את העולם לחיות בשלום וצדק עם כולם וכן שלצורך כך הוא נתן להם את ארץ ישראל שתהיה מרכז ההשפעה העולמית על המוסלמים בהתחלה ושאר העולם בהמשך, כמו כן ההצהרה מכירה בכך שכל המרים יד על יהודי הינו כופר ברצון אללה ודתו מוות.
  רעיון זה מבוסס בספרות הקוראן וחלק מפרשניה ויכול להתקבל ע"י מוסלמים רבים (ע"י הסברה נכונה. כבר יש שייחים שמדברים כך באינטרנט), לעומת זאת אותם הנאמנים לאיסלאם הקיצוני לעולם לא יצהירו על דבר הדומה לנוסח הנ"ל ויצאו להלחם נגדו בשצף ובתקווה שימצאו בכך את מותם.
  • התוצאה מאימוץ הרעיון:
  במקום לראות באוכלוסיה הלא יהודית שבמרחב שלנו אוייבים בהכרח או מקסימום שותפים זמניים בלבד, ההצעה מאפשרת מהפכה מוחלטת של היחסים באזור- במקום שהיו בו רק אוייבים יווצרו מוקדים של שותפים לדרך המחוייבים לבטחון ישראל מכיוון שהם קשרו גורלם בגורלנו ע"י לחימה בפועל באוייבנו.

  השבמחק
  תשובות
  1. • מה יקבלו המצטרפים ליוזמה:
   בטחון אישי (בסיום הלחימה)
   בטחון כלכלי (ינוהלו ע"י מדינה המחוייבת לאזרחים ולא לללחימה בשכנים)
   שלמות דתית (האיסלאם ה"אמיתי" אכן מכיר בעליונות היהודים וזה מורגש ע"י הערבים הפשוטים שרואים שהמוסלמים מפגרים אחרי היהודים בכל תחום)
   חיים- מדינת ישראל תצא למלחמת שמד נגד דוגלי ה"שוד ורצח"
   שגשוג אזורי- בסוף הלחימה תישאר באזור רק יישות אחת- "מדינת השלום והרווחה" שתכלול רק אזרחים שלווים ונאמנים לשלום הכללי.
   • מה נקבל אנחנו?
   לוחמים שמכירים היטב את שכניהם המעורבים בטרור ואלימות (יומינט מושלם) מוקדי המנהרות וריכוזי אמל"ח. ויחד עם זאת מחוייבים לנצחוננו כיוון שהפסדנו יהיה גזר דין מוות בעבורם
   • תגובת העולם הצפויה למהלך המוצע כאן:
   העולם הנוצרי\ אוונגליסטי- יראה בכך התגשמות כל הנבואות ויתרום כסף ולוחמים לעניין (גם בנצרות יש הכרה בעליונות היהודים מבחינת הקשר לאל, ישו עצמו היה יהודי כידוע)
   שאר העולם המערבי לא יוכל לצאת נגד סיוע של ישראל לאזרחים שמנסים להתנער משלטון מושחת לאור העובדה שישראל תהיה מוכנה לקבל אזרחים אלו כאזרחים בעלי זכויות שוות ושיהנו מכל הזכויות הדמוקרטיות.
   • העולם הערבי:
   קטאר תלחם בנו בצורה משיחית אך היא עושה זאת בכ"מ
   טורקיה לא תוכל לצאת במוצהר נגד הנסיון שלנו לתת זכויות וחופש לתושבי הרצועה
   המצרים- שוויון נפש
   ירדן- ייתכן וירצו להצטרף לפדרציה מסויימת עם ישראל מתוך הכרת בית המלוכה בכך שזו הדרך שלו לפתור את בעיותיו הקשות עם הגורמים הקיצוניים בממלכה.
   לבנון- הכוחות המתונים שיכלו לכרות ברית עימנו אך לא עשו זאת עד כה יצטרפו למהלך כיוון שהאיסלאם של דעא"ש מאיים עליהם בצורה קיומית והם מודעים לכך שרק עזרה של מעצמה כישראל תוכל להצילם.
   • הרש"פ
   לאחר הטיפול בעזה צה"ל יעבור כפר כפר ביו"ש ויציע למוכתרים המקומיים להתחייב ל"מדינת השלום של היהודים". כפר שירצה להצטרף יצטרך להסגיר את כל פעילי הטרור והקיצוניים שבשטחו ולדאוג לכך שלא יהיו שום ארועי פח"ע במרחבו. לאחר פרק זמן מסויים והוכחת נאמנות ישודרג מעמדם האזרחי עד שיגיע למצב של ת.ז. כחולה. כמובן שאש"פ יוכרז כארגון הדוגל ב"שוד ורצח" ויעבור מן העולם בתמיכת האזרחים המתנגדים לשחיתות הפושה ברשות.
   סיכום
   בעולם שעוברות עליו תהפוכות שמשנות סדרי עולם יש צורך בחשיבה יצירתית ולא שבלונית כדי למצוא את ההזדמנויות להפוך את העולם למקום טוב ובטוח יותר.
   אשמח לתגובות
   מאיר לפיד
   0527985786
   meirlapid@gmail.com

   מחק
 4. הידיעה שלך בהיסטוריה מביכה כל כך עד שמוטב שמאמר זה לא היה נכתב:
  -יהודי ספרד גורשו באותה שנה שבה קולומבוס גילה את אמריקה. לפי היגיון המאמר, דווקא הגירוש שלהם גרם לפריחת האימפריה הספרדית. אותו דבר גם לגבי גרוש יהודי פורטוגל.
  -אפיזודות של הקצנה דתית מוסלמית היו לכל אורך ההיסטוריה, ואחת מהן היתה גזרות המואחידון בצפון אפריקה שגרמו לבריחת הרמב"ם משם למצרים. הקצנה דתית מוסלמית היתה גם במדינות ערב בהן לא היו יהודים כלל (המהדי בסודן במאה 19) וגם במדינות ערב בהן היו כמות ניכרת של יהודים כדוגמת תימן ומרוקו.
  אילו היו נשארים בימנו יהודים בסוריה ובעיראק, אז גורלם העגום היה כנראה זהה לגורל המיעוט הנוצרי במדינות אלו.

  השבמחק